Category: General


La Cappev Marina Alta ha fet una donació de samarretes a escoles Saharauis
Nodrir el sistema educatiu de les bones pràctiques desenvolupades pels centres educatius de la comarca s’emmarca en un procés de millora contínua que necessàriament ha de comptar amb participació de tota la comunitat educativa.

Objectius:
· Propiciar l’intercanvi de coneixements i experiències
· Facilitar estratègies per a la implementació en els centres educatius de línies
d’acció lligades a l’EpCG. (Educació per a la ciutadania global)
· Promoure l’anàlisi, la reflexió compartida entre els diversos agents de la nostra
comarca vinculats a l’aprenentatge-ensenyament
· Orientar cap a una correcta implementació de l’educació plurilingüe i
intercultural
· Promoure la normalització lingüística del valencià en el sistema educatiu
valencià
· Analitzar els factors que influeixen en el fracàs escolar
· Facilitar l’intercanvi d’experiències innovadores entre centres educatius de la
comarca

Metodologia:
Hi haurà 2 conferències marc cada dia i després d’un descans es complementaria la jornada amb comunicacions d’experiències de centres educatius de la comarca.

Inscripcions:
· Comunitat educativa en general: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNMkEqCnI-jyKcbAbdGYHNuu1GQW-UE_CQbmy7jb2PGRre2w/viewform
· Professorat (a efectes de certificació): http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=10958379&usuario=formacion&idioma=va

Ja està ací de nou el Premi Sambori!, i tornem amb molta il·lusió i ganes de seguir llegint les vostres històries!

Adjuntem les bases del Premi Sambori 2023, junt amb el full de participació i l’acta de centre.

La data màxima d’entrega dels contes pel concurs sambori, per als participants de la Marina Alta serà 10 de Febrer de 2023 (en cas que els presenteu en els centres indicats en el punt següent, si ho envieu a la Fundació Sambori, teniu temps fins el dia 3 de febrer).

Tal com venim fent els últims anys, per tal de facilitar la vostra tasca d’entrega, no cal que els envieu a la Fundació Sambori. Els podeu deixar a l’atenció de la Junta CAPPEV a:

– CEIP Mestral de Benidoleig.
– CEIP Santa Maria Magdalena. El Poble Nou de Benitatxell.
– CEIP La Xara. La Xara.
– CEIP La Hispanitat d’Orba.
– CEIP Sanchis Guarner Ondara.
– CEIP Manuel Bru.

Aprofitem també per recordar-vos, que una vegada lliurats els premis, tots els treballs que no hagen estat seleccionats es deixaran als centre educatiu de la població de la trobada, per tal que els pugueu recuperar.

El premis sambori es lliurarà el 10 de març per la vesprada coincidint amb el sopar de presentació de la trobada que es farà seguidament.

Per a qualsevol dubte podeu telefonar a Mar Chesa, al telèfon 669470274.

Per tal de promoure i difondre l’ús literari del valencià dins l’àmbit escolar, la Fundació Sambori ha decidit convocar i impulsar el 24é Premi Sambori, adreçat a l’alumnat d’Infantil, Primària, Secundària, FP Básica, Batxillerat i Cicles Formatius, Formació de Persones Adultes i Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) i de l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu.

Es regirà d’acord amb les següents bases:

1. El concurs serà de creació literària i el treball podrà anar acompanyat d’il·lustracions que també seran valorades.

2. Les obres seran en valencià, originals, individuals i de tema lliure.

3. L’extensió màxima serà de:

– Formació Persones Adultes i EOI – 5 pàgines
– Batxillerat i Cicles Formatius – 5 pàgines
– Primer i Segon Cicle d’ESO i FP Bàsica – 4 pàgines
– Segon i Tercer Cicle de Primària – 3 pàgines
– Primer Cicle de Primària – 2 pàgines

A més, en el 1r curs de Primària es podrà participar a nivell d’aula. En la Modalitat Infantil només es podrà participar a nivell d’aula. En aquests casos es poden utilitzar un màxim de 10 fulls amb una grandària màxima de DIN-A3. Es valorarà la intervenció dels alumnes, tant en el text com en les il·lustracions i presentació final del treball. Per poder accedir al Premi Empar Granell al millor projecte pedagògic dels treballs d’aula caldrà adjuntar una explicació metodològica, pedagògica, didàctica…

En el cas de l’alumnat de Necessitats Específiques de Suport Educatiu hi haurà dues modalitats: individual, on l’extensió màxima serà de 4 pàgines; i d’aula, on es poden utilitzar un màxim de 10 fulls amb una grandària màxima de DIN-A3. En ambdós casos s’adjuntarà una explicació metodològica, pedagògica, cicle al que pertany… i tota aquella informació que considereu pertinent.

4. Els treballs es presentaran amb una lletra Arial en cos 12, o bé manuscrits. En Educació Infantil, els textos estaran sempre manuscrits pels alumnes, tot i que podran aparéixer altres cal·ligrafies per fer-los més llegibles.

5. Tots els treballs hauran d’anar acompanyats del full de participació, que s’adjunta en aquestes bases, degudament complimentat. No s’escriurà ni el nom del participant ni el del centre en el treball original.

6. La Fundació Sambori es reserva l’opció de publicar els treballs premiats.

7. El termini de presentació serà el dia 4 de febrer de 2022.

8. ELS TREBALLS QUE NO COMPLISQUEN ÍNTEGRAMENT AQUESTS REQUISITS SERAN DESQUALIFICATS.

9. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Escola Valenciana presenta a la Conselleria d’Educació una bateria de mesures davant l’aplicació del PEPLI a Secundària
Aquest document servirà per a la millora, verificació i supervisió dels Projectes Lingüístics de Centre.

Enllaç a la noticia: Mesures davant l’aplicació del PEPLI a Secundària

Línies d’actuació per la millora educativa proposat per CAPPEV-MARINA ALTA. Document d’anàlisi i reflexió. Instrument per a facilitar l’elaboració del Pla d’Actuació per a la Millora dels centres educatius valencians.

Adjuntem document pdf sobre directius d’assignació tasques (mapa indicadors) amb dues infografies sobre els processos d’avaluació, anàlisi i planificació relacionades amb la resolució de 4 de maig de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional per la qual s’estableix el marc i les directrius d’actuació a desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 i l’inici del curs 2020-2021, davant la situació de crisi ocasionada per la COVID-19.

Processos d’avaluació, anàlisi i planificació

Mapa indicadors:
Assigacio tasques educatives crisi COVID-19 (pdf)

CAPPEV MARINA ALTA es reunirà dijous 6 de febrer amb equips directius d’IES de la Marina per a presentar la “GUIA PLC”.

Aquest document, proposat per la Comissió d’educació d’Escola Valenciana, se centra en el desenvolupament i en les condicions per a la implementació de l’educació plurilingüe i intercultural al País Valencià. Es tracta d’un instrument d’anàlisi i reflexió per a facilitar l’elaboració, el seguiment i la millora del projecte lingüístic de centre.

Per a més informació contacteu marinaalta@gmail.com