Nodrir el sistema educatiu de les bones pràctiques desenvolupades pels centres educatius de la comarca s’emmarca en un procés de millora contínua que necessàriament ha de comptar amb participació de tota la comunitat educativa.

Objectius:
· Propiciar l’intercanvi de coneixements i experiències
· Facilitar estratègies per a la implementació en els centres educatius de línies
d’acció lligades a l’EpCG. (Educació per a la ciutadania global)
· Promoure l’anàlisi, la reflexió compartida entre els diversos agents de la nostra
comarca vinculats a l’aprenentatge-ensenyament
· Orientar cap a una correcta implementació de l’educació plurilingüe i
intercultural
· Promoure la normalització lingüística del valencià en el sistema educatiu
valencià
· Analitzar els factors que influeixen en el fracàs escolar
· Facilitar l’intercanvi d’experiències innovadores entre centres educatius de la
comarca

Metodologia:
Hi haurà 2 conferències marc cada dia i després d’un descans es complementaria la jornada amb comunicacions d’experiències de centres educatius de la comarca.

Inscripcions:
· Comunitat educativa en general: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNMkEqCnI-jyKcbAbdGYHNuu1GQW-UE_CQbmy7jb2PGRre2w/viewform
· Professorat (a efectes de certificació): http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=10958379&usuario=formacion&idioma=va